En annan värld, ett nytt liv med nya insikter

Jag fick bröstcancer 2010 och genomgick då hela programmet den skolmedicinska sjukvården erbjöd, dvs cytostatikabehandling, operation, (vilket för min del blev mastektomi) och strålning. Jag var färdigbehandlad i januari 2011. 2012 fick jag ett nytt bröst genom DIEP Lambåteknik, vilket innebar att hud och fett från magen användes för att bygga upp ett nytt bröst. Det krävdes ytterligare en operation för att göra justeringar och 2015 skulle jag göra den sista operationen av mitt nya bröst och få en bröstvårta. Så blev det inte.....

Jag hade fått en tid under våren 2015 men den avbokades i sista minuten med förklaringen att de hade behövt göra omprioriteringar i kön för operationer. Under sommaren fick jag smärtor i ryggen och sökte akut. Det visade sig att jag hade cancer i skelettet och i levern. Jag fick beskedet i slutet av juli, att jag nu hade en obotlig cancer och att det jag kunde erbjudas var palliativ vård.

Svårt chockad följde sedan kris och kaos och den första tiden efter beskedet känns som ett töcken. En stark overklighetskänsla infann sig och den avlöstes av en sån förtvivlan och avgrundsdjup sorg. Det var den absolut värsta tiden i mitt liv. Jag blev sjukskriven på heltid. Jag ägnade tid på internet för att söka efter överlevnadstid på min diagnos. Cancer i levern förstog jag att det inte var bra för prognosen men läkaren vägrade prata tidsaspekter. Så jag googlade och fann att det troligtvis handlade om 2-5 år, som mest. Det fanns statistik som var betydligt dystrare. När jag letade statistik hamnade jag på sidor som handlade om alternativa metoder. Jag stängde först bara ner dem då detta inte intresserade mig, men av någon anledning började jag läsa. Och fann att det fanns en helt ny värld. Jag upptäckte att det fanns flera personer som överlevt samma och liknande diagnoser som jag hade. Och det föddes ett hopp. Jag tog mig upp ur det avgrundsdjupa hålet och började så smått att få ett tillstymmelse av hopp för en framtid som varade mer än något år eller två.

Det var början på ett intensivt sökande på internet, efter information kring alternativa, eller komplementära metoder för att läka ut en cancersjukdom. Jag har läst spaltmeter och åter spaltmeter. Och jag har lärt känna människor som är starka förespråkare för detta, både dem som själva är sjuka, som är anhöriga eller som utövar olika former av behandlingsmetoder inom alternativmedicin. Och jag har lärt mig så enormt mycket. Och det skulle jag vilja dela med mig av genom att skriva ner allt i denna blogg.

Kommentarer

Mest lästa inlägg

Njurrening

Cancerbekämpande livsmedel

Leverrening 2