Fasta i samband med cellgiftsbehandling

Korttidsfasta i samband med cellgiftsbehandling
Nedanstående text är hämtad på engelska sidor. Jag har översatt den på Google translate och texten är på sina ställen kanske inte korrekt översatt. Jag reserverar mig för att det kan ha blivit fel i texten utifrån översättningen. Jag har gått igenom texten och efter bästa förmåga försökt att skriva den så korrekt som möjligt, men kan inte garantera att det blivit helt rätt.

Enligt studier har korttidsfasta (48 timmar)  visat sig vara effektivt för att skydda normala celler men inte cancerceller. Fastan kan vara mellan 48-140 timmar före cellgiftsbehandlingen och/eller 5-56 timmar efter behandlingen.  De biverkningar som rapporterats av fasta i kombination med behandling är hunger, yrsel och huvudvärk, men inte i den omfattningen att det påverkar det dagliga livet. Fastan påstås öka livslängden, minska oxidativ skada, förbättra stresstålighet och försena/förebygga åldrandet och åldersassocierade sjukdomar. Tidigare studier har visat att varannandagsfasta och kortsiktig fasta under fem dagar är väl tolererad och säker.  
Studier har visat att biverkningar av cellgiftsbehandlingen minskade i samband med fasta. Biverkningar som trötthet, svaghet, magbesvär illamående, kräkningar och svamp i munnen förekom nästan inte alls  och i de fall de förekom var de betydligt mildare. Studier har också visar att antal vita blodkroppar och neutrofila granulocyter var något bättre i samband med fasta. Trombocytnivån minskade under behandlingen då patienten  åt vanlig kost men inte under de behandlingar patienten fastade.
Fasta i samband med behandling har också visat att tumörerna krymper och tumörmarkörerna minskar. Fastan kan öka effekten av cancerbehandling och även vara lika effektiv som en del av den. Du kan ta del av en studie kring cellgiftsbehandling och fasta här (ncbi.nlm.nih.gov)

Även här beskriver forskare om studier som visar att fasta är bra vid cellgiftsbehandling. Fasta i endast tre dagar kan förnya immunförsvaret. Att svälta kroppen sparkar igång stamcellerna att producera nya vita blodkroppar som bekämpar infektion. Forskare vid University of Sothern Carlifornia uppger att fasta är särskilt fördelaktig för personer som lider av skadat immunsystem, exempelvis cancerpatienter som är under cellgiftsbehandling. Forskare har funnit att fasta i tre dagar regenererar hela immunsystemet. Fastan vänder en "regenerativ switch" som uppmanar stamceller att skapa helt nya vita blodkroppar, vilket regenererar hela immunsystemet. Kroppen gör sig av med de delar av systemet som kan vara skadade eller gamla, dvs ineffektiva delar, under fastan.

Långvarig fasta tvingar kroppen att använda lagrad glukos och fett men bryter också ner en betydande del av vita blodkroppar. Under varje cykel av fasta framkallar denna utarmning a vita blodkroppar  förändringar som utlöser stamcellsbaserad regenerering av nya celler i immunsystemet. Långvarig fasta reducerar också enzymet PKA, som är kopplat till åldrandet och ett hormon som ökar cancerrisk och tumörtillväxt. Att fasta i 72 timmar skyddar cancerpatienter från den toxiska effekten av cytostatika. Studien tyder på att fasta kan mildra några av de skadliga effekterna av cellgifter.

Kommentarer

Mest lästa inlägg

Njurrening

Cancerbekämpande livsmedel

Leverrening 2